NOVINKY

Jsme specialisté v oboru software skladového hospodářství

Chcete vědět všechny novinky ihned? Využijte on-line spojení přímo z APSI. Na úvodní obrazovce můžete kliknout na ZMĚNY A NOVINKY V APSI a zažádat o vaši úpravu v APSI.

Pokud používáte sledování tržeb za paragony a faktury pomocí převodu tržeb do účetní pokladny, mohli jste dosud narazit na problém, že nejde zrušit převod tržby z paragonu do pokladny. Toto „bezpečnostní opatření“ je nyní možné vypnout. Nastavení se provede ve společných parametrech 2 na záložce „paragony“. Zde naleznete nový parametr „zrušení pokladního dokladu k paragonu“. Povolení lze nastavit na hodnoty: „povolit v den vystavení“ nebo „povolit vždy“. Zrušení převodu tržby pak provedete přímo na konkrétním paragonu stisknutím kombinace kláves CTRL+F11. Po zrušení převodu nebude původní pokladní doklad vymazán, pouze bude upraven na hodnotu 0. Do poznámky dokladu bude zapsán čas a jméno zaměstnance, který převod zrušil. Tak zůstane zachována ucelená číselná řada pokladních dokladů a přehled o všech zrušených převodech. Při dalším převodu tržby ze stejného paragonu do pokladny vznikne nový pokladní doklad.