Doplňky APSI

Jsme specialisté v oboru software skladového hospodářství

Změna v přehledech „Vyhodnocení obratů prodej“ a „Vyhodnocení obratu nákup“

Tyto přehledy sumarizují údaje za skupiny a podskupiny. U podskupin se předpokládalo řádné vyplnění údajů v seznamu podskupin. To znamená, že každá podskupina má být zařazena do některé skupiny. Protože v praxi toto pravidlo uživatelé APSi téměř nikdy nerespektují, byly v přehledech všechny podskupiny označeny textem „nezařazené“. Toto chování bylo změněno tak, že se nyní zobrazují správné názvy podskupin i pokud tyto nejsou zařazeny do skupiny.