eKasa na Slovensku

Posted by & filed under Novinky.

Jsme připraveni ! V programu Apsi jsou naprogramovány dvě eKasy – systém Varos a systém Portos od firmy NineDigit

General Data Protection Regulation (GDPR)

Posted by & filed under Novinky.

gdpr

General Data Protection Regulation (GDPR) – nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Bylo přijato v dubnu letošního roku, je závazné pro všechny členské státy a vejde v platnost 25. května 2018. Cílem tohoto nařízení je hájit práva občanů proti… Read more »

Důležitá aktualizace

Posted by & filed under Novinky.

16.5.2018 bude uvolněna nová důležitá aktualizace Apsi – GDPR. Informace a návod na nastavení dostanou uživatele emailem. Zde návod na nastavení a používání.

Záruční doba nově v Apsi

Posted by & filed under Novinky.

Do programu byla přidána podpora sledování záruční doby. To zahrnuje následující změny: 1. do skladových karet na záložku „ostatní údaje“ byla přidána možnost zadání záruční doby na zboží v měsících. 2. do nastavení společných parametrů 2 na záložku „sklad“ byla přidána možnost zadání „obecné“ záruční doby na zboží. Ta platí pro zboží, které nemá určenu… Read more »

Změna v přehledech „Vyhodnocení obratů prodej“ a „Vyhodnocení obratu nákup“

Posted by & filed under Novinky.

Tyto přehledy sumarizují údaje za skupiny a podskupiny. U podskupin se předpokládalo řádné vyplnění údajů v seznamu podskupin. To znamená, že každá podskupina má být zařazena do některé skupiny. Protože v praxi toto pravidlo uživatelé APSi téměř nikdy nerespektují, byly v přehledech všechny podskupiny označeny textem „nezařazené“. Toto chování bylo změněno tak, že se nyní… Read more »

Nastavení virtuálního stavu skladu v eshopu Nextis pomocí Apsi

Posted by & filed under Novinky.

Tato zcela nová funkcionalita řeší problém zobrazení virtuálních skladů a zobrazení stavů na těchto skladech. Je tak vyřešena problematika zobrazení informace do kdy může být zboží dodáno (např. dnes odpoledne, na zítra, do 5 dnů apod.). Touto metodou lze promítat jak skuteční stavy zboží z tabulky dodavatelů tak i nastavovat fiktivní stavy zboží. Lze použít… Read more »

Přepracování tabulky dodavatelů

Posted by & filed under Novinky.

V tabulce bylo změněno pořadí sloupců, aby významné údaje jako je cena a stav na skladě u dodavatele byly zřetelněji vidět. Dále bylo přidáno nové řazení podle nejmenší ceny, pokud je zboží skladem. Jednotlivé řádky se pak probarvují zeleně, pokud jsou informace aktuální (z dnešního dne). Dále byl změněn způsob ruční editace zobrazených údajů. Ty… Read more »

Update a zastavení Apsi v síti

Posted by & filed under Novinky.

Při pravidelném provádění update databáze se často setkáte se stavem, kdy vám Manager oznamuje, že nejsou vypnuté všechny běžící Apsi. V novém upgrade existuje možnost běžící Apsi vypnout tlačítkem. Po cca 15 sekundách dojde k vypnutí Apsi, případně i Robota, pak můžete Upgrade provést.