NOVINKY

Jsme specialisté v oboru software skladového hospodářství

Chcete vědět všechny novinky ihned? Využijte on-line spojení přímo z APSI. Na úvodní obrazovce můžete kliknout na ZMĚNY A NOVINKY V APSI a zažádat o vaši úpravu v APSI.

Do faktur, paragonů a výdejek byla nově zabudována podpora pro načtení zboží z přenosného terminálu. Zboží lze načíst v položkách dokladů pomocí F8 nebo kliknutím na tlačítko s nadpisem F8-TERMINÁL. Při načítání jsou hlášeny chyby, pokud není čárový kód v APSi nalezen, pokud je karta zboží označena jako zakázaná a pokud by prodejem došlo k zápornému stavu skladové karty.
V souvislosti s touto novinkou naleznete v lokálních parametrech nová nastavení na záložce „Obecný terminál EAN“.

Do databáze eshopu lze nyní odeslat čárové kódy zboží z APSi pro použití do internetových vyhledávačů. Tlačítko pro hromadné odeslání všech kódů naleznete v servisu APSi na záložce SQL.

V reklamacích bylo doplněno podepisování hlaviček i jednotlivých položek zaměstnanci. Dále je zobrazen datum a čas poslední opravy každého záznamu. V hlavičce reklamace je přidána možnost označit reklamaci jako „Vybavenou“. Označení se provede „podepsáním“ pracovníka po kliknutí na tlačítko s nápisem „Vybavil:“.

Zboží z objednávek zákazníků lze nově převádět do zakázek. Převod je možný pouze do existující zakázky. Novou zakázku převodem nelze vytvořit. Při převodu je kontrolována shoda zákazníka mezi objednávkou a zakázkou. Dále měna a kurz na dokladech. Pokud je zakázka vedena v cizí měně, musí být objednávka vedena ve stejné měně se stejným kurzem. Jinak je převod blokován.

Změna se týká nových možností, při používání účetních pokladen pro sledování tržeb v hotovosti z paragonů.
a) V nastavení společných parametrů programu 2, na záložce „Paragony“ můžete nastavit automatické převádění paragonů do pokladny při tisku paragonu. Podmínkou je nastavení způsobu sledování tržeb „účetní pokladnou“ a „podepisování dokladů“ zpracovateli. To funguje bezvadně, pokud paragon skutečně vytisknete. Pokud jste se v předchozích verzích APSi rozhodli „šetřit tiskárnu“ a tisk paragonu přerušili, pak se tržba z paragonu do pokladny nepřevedla. Počínaje touto verzí APSi nastává změna. Pokud nyní přerušíte tisk paragonu, program vyvolá otázku: „Zapsat tržbu do pokladny? Předvolená možnost je Ano. Jednoduše tak lze „šetřit na tisku“ a zároveň přesně evidovat tržby.
b) V nastavení společných parametrů programu 2, na záložce „Paragony“ naleznete ještě novou volbu, související s volbou přechozí. Můžete nastavit převod tržby z paragonu do pokladny nejen při tisku ale také na základě zápisu přijaté hotovosti (bankovky) ve formuláři pro výpočet částky k vrácení. Podmínkou je zapnout používání tohoto formuláře. To se zapíná v nastavení lokálních parametrů na záložce „Paragony-tisk“ – „Tisk paragonu ihned po zápisu“. Pokud toto nastavíte, ihned po zápisu paragonu dojde k otevření malého formuláře, pomocí kterého lze stanovit způsob platby paragonu Hotově nebo Kartou. Pokud je zvolena úhrada Hotově, prodavač má možnost zapsat částku přijatou od zákazníka a program zobrazí částku k vrácení. Pokud prodavač zapíše přijatou částku, bude tržba automaticky zapsána do pokladny. Pokud prodavač přijatou částku nezapíše, tržba se do pokladny nepřevede.
V praxi se názory a potřeby jednotlivých uživatelů APSi (ohledně evidence tržeb) často diametrálně liší. Oba výše uvedené parametry pro automatický zápis tržeb do pokladny lze používat samostatně i současně. Pak samozřejmě existuje několik možných kombinací, kdy k zápisu do pokladny dojde a kdy ne. O způsobu nastavení obou parametrů tedy bude rozhodovat skutečná potřeba Vašeho provozu.